شمس از سال ۱۳۴۱ تا الان

شمس از سال ۱۳۴۱ تا الان


نوشیدنی مالت شمس در سال ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران تولید شد و با همه سختی هایی که در این حدودا ۶۰ سال برایش بود بازهم برگشت و حالا مورد استقبال نسل جدیدی از ایرانی ها هست.

مطالب مرتبط