اهدای ۱۰۰ هزار شمس در روزهای کرونایی

اهدای ۱۰۰ هزار شمس در روزهای کرونایی


کمک شمس در روزهایی کرونایی و حمایت از کادر درمان

ما در کاسل نوش همواره سعی کردیم تا با انجام اقدامات خیرخواهانه به مسئولیت اجتماعی خود در جامعه عمل کنیم .

در این روزهای بحرانی کرونا که وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری از کسب و کارها تحت تاثیر قرارگرفته ، پشتیبانی از افراد مهمترین بخش از مسئولیت اجتماعی ما است . ما نیز سعی کردیم تا با حمایت از کادر درمان و اقشار آسیب دیده به وظیفه خود در جامعه عمل کنیم . در این راستا به چندین بیمارستان و خیریه و مراکز جمع آوری هدایا ، سر زدیم و جمعا ۵۶ پالت معادل۱۰۰ هزار بطری شیشه ماءالشعیر شمس اهدا کردیم.

خیریه هایی که شمس در این مسیر با آنها همکاری کرده است:

  • باران مهر (بیمارستان‌ها و مناطق محروم)
  • بنیاد مهر گیتی (۲ بیمارستان رجایی و تجریش)
  • خیریه آبشار عاطفه‌ها (زنان بی‌سرپرست)
  • خیریه سپاس لحظه خاص (بیمارستان‌ها و گروه‌های آسیب پذیر)
  • خیریه بنیاد زینب کبری (بیمارستان‌ها و خانواده‌های تحت پوشش)
  • ۵ کمپ معتادان گمنام باغستان شهریار
  • دفتر جمع‌آوری کمک‌های مردمی فرمانداری شهریار

ما در راستای تعهداتمان، به اقدامات خیرخواهانه و پشتیبانی از افراد ادامه خواهیم داد تا بتوانیم حال شهرمان را بهتر کنیم. شما فکر می کنید برندهای بزرگ و شناخته شده چه وظیفه اجتماعی در زمان کرونا دارند و چگونه باید رفتار کنند؟

مطالب مرتبط