روز جهانی تفاوت های فرهنگی برای گفتگو و توسعه

روز جهانی تفاوت های فرهنگی برای گفتگو و توسعه


روز جهانی تفاوت های فرهنگی برای گفتگو و توسعه
روز جهانی تفاوت های فرهنگی برای گفتگو و توسعه

امروز روز جهانی تفاوت های فرهنگی برای گفتگو و توسعه هست. امروز یک قدم کوچیک برای شناخت بهتر جهان  اطرافمون برداریم.

یک فیلم از فرهنگ های دیگه ببینیم، یک کتاب جدید از فرهنگ جدید بخونیم، غذای متفاوت رو بچشیم، یک موسیقی نو گوش بدیم، سعی کنیم جهان رو از دیدگاه افراد مختلف نقاط زمین ببینیم.

میتونیم از کشور خودمون شروع کنیم. از شمال، جنوب، شرق و غرب کشورمون غنی از فرهنگ های مختلف هست. امروز آگاهیمونو بیشتر کنیم و با دوستامون در اینباره گفتگو کنیم.

مطالب مرتبط